Archiwa kategorii: lifehacking

Instagram — Jak pozbyć się tych parszywych powiadomień

Jeśli bywasz na Insta­gramie, praw­dopodob­nie otrzy­mu­jesz sporo powiadomień od swoich przy­jaciół ( z FB ), że właśnie udało im się zal­o­gować do insta­gra­ma, tudzież o nagry­wa­ją­cych video, czy o osobach, które po raz pier­wszy wstaw­iły zdję­cie, itd.

Jak się pozbyć powiadomień — the one and only way

Insta­gram podtrzy­mu­je i dokarmia twój nowy syn­drom FOMO ( Fear Of Miss­ing Out — niepokój, że coś nam umknie w naszym inter­ne­towym społecznoś­ciowym kur­widołku ). To ich przy­wilej, ale należy wspom­nieć o waszych możli­woś­ci­ach wal­ki z tym upierdli­wym badziewiem. Macie sposób jak się tego pozbyć ( powin­no być intu­icyjnie ).

Udaj się do strony swo­jego pro­filu, pstryknij koło zębate u góry, po prawej stron­ie, prze­scrol­luj do ustaw­ień powiadomień push

Ustaw­ienia powiadomień push — Insta­gram

Wejdź i wybierz odpowied­nie ustaw­ienia wg. potrzeb. Ja wyłączyłem te na załąc­zonym niżej zrzu­cie ekranu, inne — jak się żywnie podo­ba, jest tam sporo do zro­bi­enia.

ustaw­ienia powiadomień — Insta­gram

Niech twój nowy rok będzie szczęśli­wszy i zdrowszy kiedy spuś­cisz w kiblu powiadomienia które masz gdzieś… głęboko.*

*życzenia noworoczne szczere, a nie­niejszy post należy trak­tować nieco z przym­ruże­niem oka, cho­ci­aż syn­drom FOMO czuwa, nie chce­cie wyglą­dać jak zom­bie podłąc­zone do tele­fonu jak tele­fon do power­banku.

[Lifehaking] Planowanie urlopu na 2017 rok

Zaplanuj dobrze swo­je dni wolne. Poniżej zna­j­du­je się kalen­darz świąt, które po odpowied­nim tuningu dni­a­mi urlopu pomogą uzyskać nam trochę więcej wol­nego cza­su do spędzenia z ukochaną/ukochanym, dzieć­mi, kota­mi, psa­mi, mrówka­mi, rybka­mi, itd.

kalendarz dni wolnych

Zaczynamy!

1 sty­cz­nia  (niedziela)
Nowy Rok nie ma sza­leńst­wa!
6 sty­cz­nia  (piątek)
Trzech Króli chy­ba, że weźmiemy 4 dni, wtedy tak ( 2–5 sty­cz­nia) =8 dni
16–17 kwiet­nia  (niedziela poniedzi­ałek)
Wielka­noc  znów 4 dni 18–21 kwiet­nia,  9 dni wol­nego 🙂
1 maja  (poniedzi­ałek)
Świę­to Pra­cy  3 dni urlopu ( 2,4,5 maja) i mamy 9 dni wol­nego
3 maja  (Śro­da)
Świę­to Kon­sty­tucji 3 Maja
15 czer­w­ca  (czwartek)
Boże Ciało  1 dzień urlopu (16 czer­w­ca ) 4 dni wol­nego lub 4 dni urlopu(12,13,14,16) i 9 dni wol­nego
15 sierp­nia  (wtorek)
Świę­to Wojs­ka Pol­skiego, Wniebowz­ię­cie Najświęt­szej Maryi Pan­ny  4 dni urlopu ( 14,16,17,18) i 9 dni wol­nego
1 listopa­da  (Śro­da)
Wszys­t­kich Świę­tych  4 dni urlopu,  (30–31.X,2–3-XI ) i 9 dni wol­nego
11 listopa­da  (sob­o­ta)
Świę­to Niepodległoś­ci
25–26 grud­nia  (poniedzi­ałek wtorek)
Boże Nar­o­dze­nie (pier­wszy dzień)  3 dni wol­nego (27,28,29) i 10 dni wol­nych od pra­cy

Tym sposobem biorąc 26 dni urlopu do dys­pozy­cji mamy 63 dni wol­nych. Wychodzi cały urlop, biorąc pod uwagę 26 dni urlopu/rok). Pozosta­je jeszcze waż­na kwes­t­ia czy przełożony nie będzie miał co do tego planu zas­trzeżeń. Inne kon­fig­u­rac­je oczy­wiś­cie mile widziane.