Archiwa tagu: czkawka

Wypróbowane sposoby na czkawkę

Tem­atem prze­wod­nim jest czkawka, z racji, że moja cór­ka cza­sem łapie czkawkę i nie potrafi się jeszcze sama jej pozbyć, udało mi się przetestować na niej ( na sobie również ) kil­ka sposobów na niekon­trolowane skór­cze przepony zwane potocznie czkawką.

1. Zakryj usta i nos

Zakry­wanie nosa i ust  naszy­mi dłoń­mi i jed­noczesne odd­y­chanie przez kilka­naś­cie sekund.  Ulgę przyniesie nam stężony dwut­lenek węgla gro­madzą­cy się między dłoń­mi.

2. Zatkaj uszy

na około min­utę lub przy­ciśnij miękkie miejsce za płatka­mi uszny­mi u pod­stawy cza­sz­ki. Tym sposobem wysyłamy syg­nał “odpoczy­wamy” przez nerw który jest połąc­zony z przeponą

3. Wys­taw swój język ( kiedy nikt nie patrzy 😉 

Tu najlepiej jest namówić dziecko :). Ćwicze­nie jest wykony­wane przez aktorów i śpiewaków, aby sty­mu­lować struny głosowe. To powodu­je płyn­niejszy odd­ech i stłu­mie­nie skur­czy przepony. Co za tym idzie elim­i­nac­ja

4. Wyp­ij wodę 

Meto­da stara jak świat i również skutecz­na. Pije­my szy­bko szk­lankę wody bez odd­y­cha­nia. Skór­cze przełyku przesła­ni­a­ją to co dzieje się z przeponę i mamy 1:0 dla przełyku.

5. Odwróć uwagę

Wciśnij kciuk w środek dłoni, im moc­niej tym lep­iej. Ból odwraca uwagę układu ner­wowego od czkaw­ki i w ten sposób możesz się jej pozbyć. Tego sposobu nie próbowałem na córce, ale u mnie zadzi­ałało parę razy,  później trochę boli ręka więc częs­to tej metody nie uży­wam.