Archiwa tagu: laba

[Lifehaking] Planowanie urlopu na 2017 rok

Zaplanuj dobrze swo­je dni wolne. Poniżej zna­j­du­je się kalen­darz świąt, które po odpowied­nim tuningu dni­a­mi urlopu pomogą uzyskać nam trochę więcej wol­nego cza­su do spędzenia z ukochaną/ukochanym, dzieć­mi, kota­mi, psa­mi, mrówka­mi, rybka­mi, itd.

kalendarz dni wolnych

Zaczynamy!

1 sty­cz­nia  (niedziela)
Nowy Rok nie ma sza­leńst­wa!
6 sty­cz­nia  (piątek)
Trzech Króli chy­ba, że weźmiemy 4 dni, wtedy tak ( 2–5 sty­cz­nia) =8 dni
16–17 kwiet­nia  (niedziela poniedzi­ałek)
Wielka­noc  znów 4 dni 18–21 kwiet­nia,  9 dni wol­nego 🙂
1 maja  (poniedzi­ałek)
Świę­to Pra­cy  3 dni urlopu ( 2,4,5 maja) i mamy 9 dni wol­nego
3 maja  (Śro­da)
Świę­to Kon­sty­tucji 3 Maja
15 czer­w­ca  (czwartek)
Boże Ciało  1 dzień urlopu (16 czer­w­ca ) 4 dni wol­nego lub 4 dni urlopu(12,13,14,16) i 9 dni wol­nego
15 sierp­nia  (wtorek)
Świę­to Wojs­ka Pol­skiego, Wniebowz­ię­cie Najświęt­szej Maryi Pan­ny  4 dni urlopu ( 14,16,17,18) i 9 dni wol­nego
1 listopa­da  (Śro­da)
Wszys­t­kich Świę­tych  4 dni urlopu,  (30–31.X,2–3-XI ) i 9 dni wol­nego
11 listopa­da  (sob­o­ta)
Świę­to Niepodległoś­ci
25–26 grud­nia  (poniedzi­ałek wtorek)
Boże Nar­o­dze­nie (pier­wszy dzień)  3 dni wol­nego (27,28,29) i 10 dni wol­nych od pra­cy

Tym sposobem biorąc 26 dni urlopu do dys­pozy­cji mamy 63 dni wol­nych. Wychodzi cały urlop, biorąc pod uwagę 26 dni urlopu/rok). Pozosta­je jeszcze waż­na kwes­t­ia czy przełożony nie będzie miał co do tego planu zas­trzeżeń. Inne kon­fig­u­rac­je oczy­wiś­cie mile widziane.